Saukas ezerā ķeras gan sami, gan zandarti

Šogad veiksmīga sezona Saukas ezerā izvērtusies siguldietim Valentī­nam Jerofejevam. Viņš tur ticis ne vien pie sava lielākā zandarta, bet izvilcis arī pamatīgu samu, un ne vienu vien.

Oktobra pēdējā dienā, kārtējo reizi makšķerējot Viesītes novada ezerā, rīta pusē velcējot, Valentīnam pieķērās patiesi karaliska zivs – vairāk nekā 35 kg smags sams. Pagājusi krietna pusstunda, līdz makans dabūts krastā. Tas ir makšķer­nieka personīgais re­kords. Tik lielu samu neviens cits copmanis līdz šim šajā ezerā nebija noķēris. Šis gan nav siguldieša vienīgais Saukā izvilktais ūsainis. Tādi viņa kontā šogad ir veseli trīs. Jau pirmais septembrī izvilktais bijis ievērojams – 28,7 kg, tam sekoja 24. ok­tobrī pievārētais 31 kg smagais eksemplārs, bet trešais, kā uz pasūtījuma, vēl iespaidīgāks – 35,5 kg – noķerts 31. oktobrī.

Dienā, kad iz­vilkts pirmais sams, bi­jusi vēl viena cope. Pēc sajūtām li­cies, ka vēl viena līdzīga zivs nogaršojusi mānekli, tomēr tā tikusi no āķa vaļā. Pa­radoksālā kārtā pāri pus Lat­vijai uz Saukas ezeru Va­lentīns brauc ne jau pēc sa­miem. Viņa mērķzivs ir pavisam cita.

– Makšķernieku vidū po­pulārā līdaka, protams, ir laba zivs, bet mani vairāk in­teresē zandarti. Esmu ķēris tos Burtnieku ezerā, Dau­gavā un citur, bet ķērās tikai tādi eksemplāri līdz 3 kg. Gribējās noķert trofeju, tā­dēļ internetā sāku meklēt informāciju, kur tos vēl va­rē­tu pamakšķerēt. Uzdūros Saukas ezeram un pagājušogad pašā rudenī atbraucu pirmo reizi. Šogad iepazinos ar «Ezera Gravānu» saimnieku Juri Lūsi, un ta­gad bieži pa­lieku copēt uz divām dienām. Šogad kādas 10 reizes esmu makšķerējis Saukā. Pāris dienas esmu palicis tukšā, bet tad tomēr otrajā dienā kaut ko noķēru. Cerība uz trofejas zandartu piepildījās – oktobrī tiku pie 6,8 kg eksemplāra. Samu esmu noķēris arī agrāk – Dau­gavā pretī Lindes muižai reiz izvilku 16 kg smagu zi­vi, – stāsta makšķernieks.

IMG-20201101-WA0005

Saukas ezera rekordists – Valentīna 35,5 kg sams.

Valentīns makšķerē gandrīz tikai uz velci. Tas, no malas raugoties, var likties diezgan garlaicīgs copes veids – iemet makšķeres un braukā šurpu turpu pa ezeru. Siguldietis gan tam nepiekrīt. Viņaprāt, ja gribas paslinkot, tad tā var arī da­rīt, bet, ja mērķis ir no­pietni copēt un kaut ko no­pietnu arī noķert, arī velcējot, ir ko noņemties – jā­maina mā­nekļi, jāpēta dziļums, jāvada laiva pa izvēlēto maršrutu un jādomā, kā­pēc zivis ne­ķeras. Valen­tīnam palīgs copē ir eholote. Tā gan vairāk paredzēta kranšu un bedru atrašanai un dziļuma noteikšanai. Kā­das un cik lielas zivis ir apak­šā, noteikt ar to nevarot, bet bieži va­rot redzēt lielus barus. Tie, visticamāk, esot brekši.
– Zandarts jāmeklē bedrēs un pie krantīm. Ķeru tos ar lieliem, virs 15 cm gariem vobleriem. Mazos tik dziļi nevar iedzīt, lai tas tiktu līdz zandartiem. Paziņas manu panākumu iespaidā no Dau­gavas arī ir pārvākušies uz Saukas ezeru. Esmu viņiem izrādījis gan voblerus, uz kādiem ķeru, gan izstāstījis, kur un kā tas jā­dara, taču viņu sekmes pa­gaidām nav tik labas. Sava nozīme jau ir arī kāta testam, akcijai vai arī – cik tuvu tai krantij no­velc mānekli, – spriež V. Je­rofejevs.

Veiksmīgais copmanis ar saviem lomiem labprāt da­lās sociālajos tīklos. Par pa­turētajiem samiem viņš tur nereti kaunināts un zākāts par «gaļenieku». Par to gan Valentīns pārāk nepārdzīvo. Pirmo samu noķerot, iešāvusies prātā doma, vai nevajadzētu to atlaist? Konsul­tējies ar J. Lūsi, kas ir arī ezera apsaimniekotāju – Saukas dabas parka biedrības – valdes loceklis, un viņš kategoriski ieteicis sa­mu paturēt lomā, jo to ielaišana ezerā 2007. gadā, iespējams, tomēr bijusi kļū­da, jo tas droši vien izēd kādu daļu no ezera lepnuma – zandartiem.
Pēdējā copē zandarti gan neesot bijuši aktīvi – bez rekordsama izvelcēta vien neliela līdaka un ap kilogramu smags breksis, kam voblera āķis ieķēries spurā. Savukārt samam kuņģis bijis tukšs, un tas, iespējams, liecina, ka ziema atkal būs silta. Lai gan klāt no­vembris, sezona vēl nebūt nav galā un Valentīns vēl kā­du reizi mēros ceļu no Si­guldas līdz Saukai. Arī ci­tiem Gaujas krastu iemītniekiem ir veicies zivīgajā Sē­lijas ezerā – pērn augustā vēl viens siguldietis Māris Rokpelnis noķēra 29 kg sma­gu un 185 cm garu samu.

Jāpiebilst, ka gan samu, gan zandartu populācija Sau­kas ezerā izveidota mākslīgi. Zandartus pirmoreiz te ielaida pirms 20 gadiem, un to krājumi tiek regulāri pa­pildināti. Arī šoruden ar Zivju fonda un pašvaldības finansiālu atbalstu un daļēji arī par Saukas dabas parka biedrības līdzekļiem tika ielaisti 28 500 šo zivju ma­zuļu. Lielākais ezerā izvilktais zandarts, pēc J. Lūša rīcībā esošajām ziņām, ir bijis 8 kg svarā, bet šogad izvilkti vairāki sešinieki un septiņnieki. Savukārt 0,5 kg smagi samēni ielaisti 2007. gadā. Pēc literatūrā pieejamajām ziņām, Latvijas lielākā zivs gada laikā svarā pieņemas par vienu kilogramu. Saukas ezerā tie barojas vismaz divreiz ātrāk, ja jau 13 gados uzēduši divus pudus.

Foto no V. Jerofejeva personīgā arhīva

Uzziņai
Saukas ezers ir lielākais Sēlijā un 15. lielākais Latvijā. Ezera laukums ir 7,71 km2, vidējais dziļums – 5,1 m, lielākais dziļums – 9,5 m. Nozīmīgākās zivju sugas – zandarti, līdakas, asari, plauži, sami, zuši, līņi un karūsas. Ezeru apsaimnieko Saukas dabas parka biedrība, kas organizē arī licencēto makšķerēšanu. Vienas dienas licences cena nu jau nemainīgi daudzus gadus ir 4 eiro, savukārt gada – 60 eiro. Licences var iegādāties Saukas dabas parka biedrībā Saukas pagasta pārvaldes ēkā Lonē, Saukas veikalā, ezera laivu bāzēs, Jēkabpils veikalā «Asars» un citur.

About Juris Šteinbergs

Makšķernieks, maketētājs, mājas lapas administrators, IT pusspeciālists, grafomāns
Šis ieraksts tika publicēts Cope ar birkām , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.