Baļotes ezerā aizvadīts Latvijas čempionāta noslēdzošais posms

Krustpils novada komandas dalībnieki līdz šim meistarību ar labiem panākumiem slīpēja vietēja mēroga tautas klases mačos. Šoziem – debija Latvijas čempionātā.

Šajā postā ne tik daudz par batālijām uz ledus, bet nedaudz par novadnieku, šādu sacensību debitantu  – Krustpils novada komandas –  startu, veiksmēm un neveiksmēm.

Sestdien un svētdien Krustpils novadā uz Baļotes ezera ledus norisinājās Latvijas čempionāta zemledus mak­šķerēšanā noslēdzošais – trešais – posms. Šajā ezerā šāda mēroga ziemas makšķerēšanas  sacensības norisinājās pirmo reizi.  Tās sadarbī­bā ar Krustpils novada pašvaldību rīkoja Latvijas Makš­ķerēšanas sporta federācija (vai arī otrādi – pašvaldība sadarbībā ar federāciju).

Uz ledus izgāja desmit ko­mandas. Katras sastāvā star­tēja pa pieciem makšķernie­kiem. Kā jau pieņemts šāda augsta lī­meņa sacensībās, sportisti makšķerēja stingri noteiktos un atzīmētos sektoros. Sek­tori katru die­nu tika izlozēti. Gan ko­mandu vērtējumā, gan individuāli vietas tika no­teiktas, summējot abās dienās iegūtos punktus (vietas) – jo ma­zāk punktu, jo aug­stāka vie­ta. Pirmo reizi šādās sacensībās piedalījās arī Krustpils no­vada komanda, kuras sa­stāvā bija Lāsma un Jurģis Tur­kopoļi, Mārtiņš Jaun­dzems, Rolands Kaļeinikovs un Juris Pikuls. Kā atzina cop­maņi, šie mači viņiem bi­juši ļoti interesanti, jo va­rēja salīdzināt savu varējumu ar pieredzējušu sportistu iespēto. Daudz bijis kļūdu, zau­dējuši konkurentiem āt­rumā, un arī mormiškas ko­mandai esot bijušas ne īsti tādas, kā vajadzējis. Ne tikai krustpiliešiem, bet arī citiem labāk ķēries svētdien. Sest­dien zivis bijušas kaprīzākas un bijis daudz tukšu copju. Ko­mandas mērķis bijis krāt pieredzi un nepalikt pēdējā vietā. Šis mērķis diemžēl pa­lika nesasniegts – viena punkta pietrūka līdz devītajai un divu līdz astotajai vietai. Tomēr individuāli daži no komandas dalībniekiem ti­kuši samērā augstu. Tā ot­rajā dienā J. Turkopolis E sek­to­rā bija ceturtais, ap­steidzot pat pasaules čempi­onāta medaļniekus Nor­mundu Grabovski un Aldi Vār­nu, savukārt B sektorā J. Pikuls izcīnīja trešo vie­­­tu, «iekabinot» Krišjānim Krasovskim, Vladislavam Tol­mačovam un citiem pa­zīstamiem makšķerēšanas spor­ta meistariem. Arī pos­ma kopvērtējumā visaugstāk no krustpiliešiem bija šie makšķernieki: Jurģim – 23., bet Jurim – 30. vieta. Ko­man­das biedriem tik labi neveicās, bet pēdējie viņi arī nepalika. Lai kā arī negāja krustpiliešiem, par piedalīšanos vien jau viņi ir pelnījuši uzslavas. 

Krustpils komandu fi­nansiāli atbalstīja Krustpils no­vads, «uzsaucot» tai dalības maksu, kas vienā posmā ir 70 eiro. Sacensību organizators Ilmārs Luksts pa­stāstīja, ka, ja komandai būs ie­dvesma nākamajā sezonā Lat­vijas čempionātā startēt vi­­­­sos posmos, varētu rosināt novada pašvaldību atbalstīt ko­­mandu, vismaz sedzot dalības maksu.

Jāatzīmē, ka arī nākamajā sezonā viens no posmiem risināsies šeit pat – Baļotes ezerā. Vismaz paš­laik šāda vienošanās ir, jo gan sportisti, gan federācijas pārstāvji ar sacensību organizāciju un lomu lielumu bijuši ļoti apmierināti. Organizatoriem lielākās rū­pes sagādājusi sportistu iz­mitināšana, jo Jēkabpilī, iz­rādās, arī ziemā nav nemaz tik viegli viesnīcās atrast 50 brīvas vietas.

Baļotes posmā uzvarēja Kriš­jānis Lisovskis, bet ko­mandu vērtējumā – «OK Co­pe Sport». Savukārt trīs pos­mu kopvērtējumā par čem­pionu individuālajā ie­skaitē kļuva Aids Šunta, ko­mandām – viņa pārstāvētā «OK Cope Sport». Šīs sacensības nav pēdējās, kas Baļotē paredzētas šo­gad. Vasarā visi trīs Lat­vi­jas karpu makšķerēšanas čem­pionāta posmi notiks tieši šeit, jo pieteikušās tik daudz komandu, ka citās ūdenstilpēs tos sarīkot nav iespējams. Varbūt ar laiku vietējie –  Krustpils novada copmaņi – saorganizēsies arī kādem  karpu mačiem.  

About Juris Šteinbergs

Makšķernieks, maketētājs, mājas lapas administrators, IT pusspeciālists, grafomāns
Šis ieraksts tika publicēts Sacensības ar birkām , , , , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.